Eat Plant - Plant Trees | Onderteken de Plant Based Treaty

Plant Based Treaty

System change, not climate change

De veeteelt is de belangrijkste oorzaak van ontbossing en verlies van biodiversiteit. Daarnaast is de vee-industrie verantwoordelijk voor bodemvervuiling, grootschalig waterverbruik en ocean dead zones.

Daarom moet de uitbreiding ervan stoppen en de planeet hersteld worden. Onze internationale Plant Based Treaty zet in om dat te bereiken.

Wat is de Plant Based Treaty?

De Plant Based Treaty heeft tot doel de wereldwijde vernietiging van belangrijke ecosystemen als gevolg van de veehouderij een halt toe te roepen, een verschuiving naar plantaardige, duurzamere voeding te bevorderen en actief de schade aan de planeet te herstellen.

De Plant Based Treaty dient om overheden aan te zetten om te onderhandelen over een internationaal verdrag dat aanstuurt op een plantaardig voedselsysteem.

Het verdrag bestaat uit 3 eisen:

  1. Voorkom verergering van het probleem: geen uitbreiding of nieuwbouw van veehouderijen en slachthuizen en geen ontbossingen meer voor begrazing/veevoer.
  2. Zet in op verandering: actieve promotie van het verschuiven naar een plantaardig voedselsysteem.
  3. Actief herstel: herbebossing, herstel van ecosystemen en herinrichting van landschappen.

Dierenrechten: heel natuurlijk

Wie kan dit verdrag ondertekenen?

Iedereen die deze doelstellingen onderschrijft kan dit verdrag tekenen: burgers, bedrijven, organisaties, politici, wetenschappers, influencers en zelfs gemeenten.

Wereldwijd hebben reeds meer dan 144.000 burgers, wetenschappers en politici getekend. Samen met zo’n 3000 bedrijven en organisaties en ruim 25 gemeenten roepen zij overheden op om te onderhandelen over een internationaal plantaardig verdrag.

Bekijk uitgelichte ondertekeningen »

E-mailcampagne

Naast zelf het iniatief te tekenen kun je heel eenvoudig de raadsleden van jouw gemeente oproepen om de Plant Based Treaty te ondertekenen.

Met onze grootschalige e-mailcampagne creëeren we draagvlak. Het zijn immers de politici die verantwoordelijk zijn voor het beleid.

Hoe werkt het

1. Ga naar de City Campaign op plantbasedtreaty.org
2. Vul in het formulier je eigen gegevens in
3. Kies in de dropdown jouw gemeente
4. Klik op de knop ‘E-mails versturen’

Dat is alles! En het mooie is: je kunt elke gemeente kiezen, je hoeft er geen inwoner van te zijn. Dus hoe vaker je meedoet, hoe meer Nederlandse raadsleden een oproep ontvangen!

Eat plants, plant trees - onderteken de Plant Based Treaty