ANBI

In 2022 is Animal Save Nederland door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft onder meer het voordeel dat donateurs hun giften als aftrekpost kunnen opvoeren in hun aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt voor zowel eenmalige of doorlopende giften (de zogeheten ‘gewone giften’) als voor periodieke giften die zijn vastgelegd in een overeenkomst.

 

Gewone gift

Gewone giften zijn giften die door de donateur op elk moment kunnen worden gedaan dan wel kunnen worden stopgezet. Steun je ons met zo’n donatie – eenmalig of doorlopend – dan is deze gedeeltelijk aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel de aftrek bedraagt hangt af van een aantal fiscale voorwaarden.

Alle donaties die vanaf 1 januari 2022 zijn gedaan komen hiervoor in aanmerking (m.u.v. contante donaties).

Periodieke gift

Een periodieke gift is een doorlopende gift van minimaal 5 jaar die is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze giften zijn 100% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dat betekent dus dat je een groot deel van je donatie terugkrijgt van de Belastingdienst!

Dankzij periodieke giften is onze stichting voor langere tijd verzekerd van financiële steun. Zo kunnen we ons nog structureler inzetten en kunnen we ons beleid daarop afstemmen. Wil je ons op deze manier steunen, dan kun je de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst invullen en deze aan ons opsturen. Wij ondertekenen beide exemplaren en sturen er een naar jou retour. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Animal Save Nederland
Meikers 26
6846 HR Arnhem

Lees de fiscale voorwaarden.

 

Kijk voor meer informatie over giften en belastingvoordeel op de website van de Belastingdienst.

 

Publicaties

Elke ANBI heeft een publicatieplicht. Een overzicht van onze jaarverslagen en het beleidsplan vind je hier.

Met jouw donatie ondersteun je onze acties.
Voor de dieren.