ALGEMENE GEDRAGSREGELS

 

Op al onze acties en evenementen zijn onderstaande gedragsregels van toepassing, voor zover relevant.

Naast deze gedragsregels hanteren wij ook het anti-discriminatie- en anti-intimidatiebeleid van de internationale Animal Save Movement.

Alle acties van Animal Save Nederland zijn vreedzaam en worden aangemeld bij de desbetreffende gemeente. Daarom vragen wij iedereen die aan onze acties mee wilt doen om onze gedragsregels na te leven. We behouden ons het recht voor om naleving te handhaven en indien nodig maatregelen te nemen, waaronder uitsluiting van deelname aan onze events.

Tijdens een Animal Save (ook wel kortweg ‘Save’ of ‘vigil’ genoemd, oftewel een actie bij een slachthuis) zijn er soms afspraken gemaakt met het betreffende slachthuis. Daarnaast kunnen er afspraken met de gemeente zijn gemaakt. Deze afspraken zijn er mede voor de veiligheid van alle deelnemers.

 

1. Algemeen

Respect, begrip en compassie zijn de basis van onze beweging. Wij erkennen dat alle vormen van discriminatie met elkaar verbonden zijn en geloven dat een einde maken aan geweld en onderdrukking begint met liefde, respect en vriendelijkheid naar alle levende wezens – ongeacht ras, geslacht of soort. Racistische, homofobische, seksistische, xenofobische of speciesistische uitspraken en gedrag, alsook alle andere vormen van discriminatie en haatdragende uitingen, zijn niet welkom.

In onze community tolereren we geen intimidatie van welke aard dan ook. Onder intimidatie vallen (doch niet uitsluitend): aanstootgevende opmerkingen met betrekking tot geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamspostuur, ras of religie, intimidatie door fotografie en video-opnamen, aanhoudende verstoring van gesprekken of andere gebeurtenissen, achtervolgen, stalken, ongepast fysiek contact en ongewenste (seksuele) aandacht.

 

2. Huisdieren

Bij al onze acties en evenementen is het meebrengen van huisdieren NIET toegestaan. Laat ook geen dieren achter in de auto.

 

3. Save/vigil: dieren

 • Benaderen:
  De organisator zal aangeven vanaf welke kant de veewagens benaderd mogen worden. Indien er een grote groep deelnemers aanwezig is, kan de organisator besluiten om de veewagens afwisselend in groepjes te benaderen. Benader de dieren altijd rustig en stil zodat ze niet schrikken of nog angstiger worden. Laat de dieren naar jou toe komen.
 • Aanraking:
  Zorg dat je de lichaamstaal van de dieren goed in de gaten houdt. Als je merkt dat ze schuw zijn of geen contact willen, neem een stap terug.
 • Geluid:
  Dieren zijn erg gevoelig voor (harde) geluiden. Blijf stil of praat alleen op een zachte en rustige toon.
 • Water:
  Indien afgesproken met het slachthuis, is er de mogelijkheid om de dieren water te geven. Flesjes en water worden verstrekt, gelieve geen eigen waterflessen te gebruiken. Gooi geen water over de dieren heen. Als ze niet willen drinken, probeer ze niet te forceren. Probeer dan op een andere manier liefde te geven.
 • Eten:
  Het is niet toegestaan om de dieren eten aan te bieden of om zelf te eten in de omgeving van de dieren.
 • Emoties:
  Als je merkt dat je zelf overspoeld raakt door emoties, neem dan even afstand van de dieren – zij zijn erg gevoelig en we willen niet dat ze ons verdriet of boosheid ervaren. Tijdens een vigil kan er een vrijwillige vertrouwenspersoon worden aangewezen, die een luisterend oor of een schouder om op te huilen biedt.

3. Veiligheid

 • Volg te allen tijde de instructies van de organisator(en) op. Als er afspraken met een slachthuis of gemeente zijn gemaakt zullen de organisatoren deze afspraken bij aanvang van de actie communiceren. Houd je aan deze afspraken. Als je later bent en de instructies hebt gemist, zorg er dan zelf voor dat je via de organisator op de hoogte bent.
 • Mocht er politie of handhaving aanwezig zijn volg hun instructies dan nauwkeurig op.
 • Het beklimmen van veewagens is niet toegestaan. Bij sommige slachthuizen is het toegestaan om een opstapje mee te nemen om beter bij de dieren te komen. Informeer bij de desbetreffende organisator(en).
 • Houd er rekening mee dat vrachtwagenchauffeurs jou niet (altijd) kunnen zien.
 • Denk altijd aan je eigen veiligheid. Ga niet op fietspaden of op de weg staan! Let hier ook op als je (overzichts)foto’s wilt maken.

4. Foto’s & video’s

 • Je bent vrij om de dieren in de veewagens te filmen en te fotograferen. Respecteer hierbij te allen tijde het welzijn van de dieren en zorg ervoor dat je hen geen extra stress bezorgt.
 • Het maken van beeldmateriaal van slachthuispersoneel is NIET toegestaan. Mocht je ontdekken dat je dit per ongeluk toch hebt gedaan, dan vragen wij je met klem deze beelden niet te publiceren of te verspreiden.
 • Indien deelnemers uitdrukkelijk aangeven niet vastgelegd te willen worden op beeld, respecteer hun wens dan en verwijder direct eventuele opnamen.

5. Communicatie met derden

 • Communicatie met eventuele pers, chauffeurs, werknemers en politie gaat via de organisatoren. Mocht je zelf een vraag willen stellen aan bijvoorbeeld een slachthuismedewerker, overleg dit dan eerst met de organisatoren.
 • Indien je zelf wordt aangesproken, verwijs dan vriendelijk naar de organisatoren. Spreek altijd respectvol, ook als zij dat zelf niet doen.
 • We zijn er om vrede te promoten. Weersta de verleiding om negatief te reageren op provocerende opmerkingen of gedrag.

6. Publiek

 • Blijf vreedzaam en positief. Laat je niet provoceren.
 • Als er tijdens een Save even geen veewagens zijn, dan kun je een demonstratiebord of vlag vasthouden. We gebruiken de tijd zo effectief mogelijk om onze boodschap over te brengen.
 • Mocht je even pauze hiervan willen nemen, ga dan naar het door de organisator hiervoor aangewezen gebied. Dit om de actie zo krachtig mogelijk neer te zetten.
 • Op sommige locaties is het ook mogelijk om flyers uit te delen. Deze zullen door de organisatoren worden verstrekt.

 

7. Aansprakelijkheid

Let te allen tijden op je eigendommen en voorkom diefstal, verlies of schade. Let ook goed op jezelf en mede-deelnemers. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade.

Be kind to every kind