Animal Save Nederland

“Zolang er slachthuizen bestaan, zullen er ook slagvelden zijn.” – Leo Tolstoj

 

 

 

AgendaDoe mee
Eat plants, plant trees - onderteken de Plant Based Treaty

Wat wij doen

Animal Save

Wij staan dieren op weg naar de slacht bij, tijdens de laatste momenten van hun leven. Waar mogelijk proberen we hen nog enige liefde en aandacht te geven.

Door aandacht te vragen voor hun situatie en door ze een gezicht te geven via foto- en videomateriaal, willen wij het bredere publiek dichter bij de dieren brengen.

Climate Save

We richten ons op de klimaatcrisis, met als doelstellingen een einde aan de veehouderij, herbebossing van de aarde en de uitfasering van fossiele brandstoffen.

Zo kunnen de gevolgen van ontbossing, water- en bodemvervuiling, broeikasgassen, waterschaarste en dode zee zones worden teruggedrongen.

Health Save

We willen laten zien hoe een plantaardig eetpatroon bijdraagt aan de voorkoming en soms zelfs omkering van veelvoorkomende westerse ziektebeelden.

Onze missie is om ervoor te zorgen dat alle mensen toegang hebben tot gezond plantaardig eten, dat er een einde komt aan voedselongelijkheid en om gezondheidskosten te verlagen.

Save Square - Outreach

Save Square

Hier ligt onze focus op straatvoorlichting. Om meer bewustwording te creëren omtrent het onrecht dat dieren wordt aangedaan voor voedsel, kleding en entertainment.

Het doel is consumenten aan te spreken op hun reeds aanwezige waarden, waarbij ze worden aangemoedigd zelf te concluderen dat een plantaardige levensstijl de meest logische keuze is.

Foodtruck try-out met oranje curry

Food for Thought Foodtruck

Waar smaak en ethiek elkaar ontmoeten.

Wij brengen veganisme, dierenrechten en plantaardig eten op ludieke wijze onder de aandacht.

Via (h)eerlijk eten biedt de Food for Thought foodtruck letterlijk stof tot nadenken.

Onze community is een grassroots beweging. Wij verwelkomen iedereen die onze missie wil steunen.
Al onze acties zijn vreedzaam en gericht op voorlichting en bewustwording.

Kom ook in actie voor de dieren, de planeet en de gezondheid van al haar bewoners!

Animal Save Nederland: dit is wat wij doen

Met jouw donatie ondersteun je onze acties.
Voor de dieren.